“Józefowe” świętowanie!

…najpierw Wam – wszystkim członkom grup Mężczyzn Świętego Józefa – i Waszym rodzinom. Bądźcie silni, wspierajcie się wzajemnie. Dokładajcie wszelkiej staranności i wytężonej pracy do powiększania wspólnego dobra. Wszystko czego się podejmujecie czyńcie z radością, angażując w Wasze wysiłki serce – wówczas zbierzecie owoce Waszej pracy. Wpatrujcie się w naszego świętego Patrona. Za jego przykładem, dzień po dniu małymi krokami, z miłością pełną poświęcenia, bądźcie światłem dla błądzących w ciemnościach, pociechą dla płaczących, wsparciem dla słabych. Bądźcie mocni i mężnego serca!

Życzenia wszelkiej Bożej łaski i pomyślności, zdrowia i opieki Matki Boskiej Boguckiej oraz świętego Józefa przesyłamy także wszystkim pozostałym grupom parafialnym, wszystkim czcicielom Najświętszej Panienki i jej Oblubieńca oraz tym, którzy kierują się w swoim życiu przykazaniem miłości Boga i bliźniego.

W naszych modlitwach pamiętamy także o wszystkich wątpiących i poszukujących, strapionych i smutnych, chorych i cierpiących. Pamiętamy także o tych, którzy nie doczekali tu na ziemi kolejnej Uroczystości Świętego Józefa, prosząc dla nich o łaskę przebywania razem z nim w wiecznej radości.

“Nie bądźcie posępni jak obłudnicy” – niech w te trudne wielkopostne dni, bombardowane smutnymi i niepokojącymi informacjami ze świata, przyświeca nam ta myśl. A jutrzejsza Uroczystość niech będzie radosnym akcentem i impulsem do dalszego działania.

Zachowajmy powagę, ale nie zgorzknienie… 🙂

Modlitwa do świętego Józefa.
Józefie święty, bądź nam gospodarzem,
błogosławieństwa i łaski szafarzem.
Zlej zgodę i jedność na nas garstkę małą
i bojaźń Bożą i miłość stałą.
Uczynki nasze niech zdobi cnota,
która do nieba otworzy nam wrota.
O to Cię dzisiaj gorąco błagamy,
o bądź i zostań Ty pomiędzy nami.
Tobie oddaję klucz domu naszego,
zachowaj nas Ojcze od wszelkiego złego.
Oddalaj wszystko, co nam szkodzić może,
złóż troski nasze w święte ręce Boże.
Spraw niech dni nasze spędzamy na świecie,
jak Ty je spędzałeś w domu w Nazarecie. Amen